How to say Easter wishes in Polish

How to say Easter wishes in Polish

Posted on 31. Mar, 2013 by in Calendar, Holidays, Polish Language, Rhymes

Here are few different Easter wishes you can send through the card, email or simply just say to someone in Polish:

Z okazji Świąt Wielkanocnych:

miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.

Pracy, która pomaga żyć.

Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać

i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

On the occasion of Easter I/we wish you

love, which is more important than any property,

health that can survive the worst.

Work, which helps to live.

Smiles of loved ones and strangers, which allow easier breathing

and happiness, which often saves our lives.

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,

bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek spełni marzenia,

wiary, radości, miłości, spełnienia.

Let the egg tastes good to you,

rich rabbit smile enchants.

Small chicken fulfill dreams

faith, joy, love and fulfillment.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego “Alleluja”:)

Healthy, happy Easter holidays,

full of faith, hope and love.

Joyful, spring mood,

cordial meetings with family

and among friends

and happy “hallelujah”

Jaj przepięknie malowanych,

Świąt wesołych, roześmianych.

W poniedziałek kubeł wody.

Szczęścia, zdrowia oraz zgody.

Beautifully painted eggs,

Happy and joyful Easter.

On Monday, a bucket of water.

Happiness, health and consent.

 YouTube Preview Image

Do następnego razu… (Till next time…)

Email


Leave a Reply

Comments are closed.