How to say Merry Christmas in Polish

How to say Merry Christmas in Polish

Posted on 23. Dec, 2012 by in Calendar, Countries, Culture, Holidays, Religion

Christmas is the most important, meaningful and favourite Polish holiday. In Polish it is called “Boże Narodzenie” or “Święta Bożego Narodzenia”, which means Christmas Holiday or literally the holy birth. It is totally dedicated to religion, tradition and family.

How to say “Merry Christmas” in Polish? Here you find greetings and a few expressions, that will be useful:

Merry Christmas – Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, the short version of this is simply – Wesołych Świąt (Happy Holiday) and you can say it while sharing the wafer, but also in your workplace, shop, etc.

Other wishes you can say during Wigilia (wafer sharing):

All the best – Wszystkiego najlepszego

God’s blessing – Błogosławieństwa Bożego

Lots of health – Dużo zdrowia – this is a very poplular fraze, and polish people say it with other ocasions (birthday, name’s day),

Lots of love – Dużo miłości

Lots of happiness – Dużo szczęścia,

All kind of prosperity – Wszelkiej pomyślności

Be fulfilled with your family – Zadowolenia z rodziny

Dedicated friends – Oddanych przyjaciół

People’s kindness – Ludzkiej życzliwości

Make your dreams come truth – Spełnienia marzeń

Anything you wish for – Wszystkiego czego sobie życzysz

Cool presents – Fajnych prezentów

Happy New Year – Szczęśliwego Nowego Roku

If you know the other person well, you can say something personal, that you think they may wish for, but with this list you are ready to celebrate Wigilia in Poland.

YouTube Preview Image

Wesołych Świąt!!!

Do następnego razu… (Till next time…)

Email


Leave a Reply

Comments are closed.